Privacyverklaring

Een salon waar u een goed gevoel krijgt

Privacyverklaring

Beautysalon Camée, gevestigd aan de Middelburgseweg 49 te Boskoop, is verantwoordelijk van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beautysalon Camée
Middelburgseweg 49
2771NH Boskoop
Tel: 0620775038
info@saloncamee.nl
www.saloncamee.nl   

Mevr. MA Binken van Leeuwen draagt zorg voor de gegevensbescherming van Beautysalon Camée, zij is te bereiken via info@saloncamee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon Camée verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon Camée verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u nl;

 • Gezondheid, het noteren van medische gegevens die van groot belang kunnen zijn voor de behandeling/verzorging. Bv .het hebben van diabetes, allergie, huidproblemen, hartproblemen, medicijngebruik( bloedverdunners), vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, cytostatica etc.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saloncamee.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Beautysalon Camée persoonsgegevens verwerkt:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief, dan wordt
  deze u toegezonden. U kunt uw toestemming ten alle tijden intrekken door u af te melden voor
  de betreffende nieuwsbrief. U kunt dit doen door middel van de afmeldlink in de betreffende
 • U te kunnen bellen of via app of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Wanneer u contact heeft met Beautysalon Camée, hieronder verstaan wij ook indien u ons via email
  benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes of
  onderzoeken, gebruik maakt van onze websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via
  social media benadert.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Beautysalon Camée neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluit over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder daar een mens (medewerker van Beautysalon Camée)tussen zit. Beautysalon Camée gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Melissa en Windows. Beautysalon Camée gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken via onze website.

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

Beautysalon Camée bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kent verschillende termijnen, die verschillen per persoonsgegevens en/of doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Op grond van de belastingdienst geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautysalon Camée verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking va uw persoonsgegevens door Beautysalon Camée. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens  schriftelijk indienen bij Beautysalon Camée. We reageren zo snel mogelijk, binnen 4 weken, op uw verzoek.  

Wilt u meer informatie over Beautysalon Camée of wilt u
een afspraak maken? Neem dan contact op!

 

Beautysalon Camée
Middelburgseweg 49
2771 NH Boskoop
06 20 77 50 38
info@saloncamee.nl

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 08:00 - 18:00
Donderdag 08:00 - 18:00
Vrijdag 08:00 - 18:00


Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
KvK 28091812
BTW NL001124091B63